Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

3254 07ae 500

July 06 2017

jaka była? była inna, była wyjątkowa. nieprzystosowana do tego toksycznego świata. była trochę jak takie dziecko. kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. cieszyła się kiedy widziała balon. jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.

July 02 2017

6788 1eea 500

June 25 2017

6362 a218

June 22 2017

June 11 2017

4555 0ec7
4552 e37f

June 10 2017

4460 679a 500
wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— jżulczyk.

June 08 2017

oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało. nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. nie wiem co ze sobą zrobić.
— aosiecka.

June 06 2017

bycie obcym jest z pewnością ciężarem, ale obcość w niemożliwej bliskości jest przeciążeniem.
— hmüller.
jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.

— hmüller.

June 05 2017

0443 2ce4 500
0295 a0b1 500
kochamy nieobecność pewnych cech. kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.

— jżulczyk.
ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. tak ma być. to naturalne. z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.

— jżulczyk.
jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.

— jżulczyk.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl